Wiadomość została wysłana
Poziom zadowolenia z treningów
Poziom zadowolenia z postępów treningowych
Poziom zadowolenia z wykonywanych zastępstw treningowych
Przygotowanie merytoryczne trenera do treningów
Przygotowanie trenera do każdych z zajęć (planowanie treningu)
Wkład trenera w motywację do treningu podopiecznego
Poziom zaangażowania trenera podczas zajęć
Poziom koncentracji trenera podczas zajęć
Poziom punktualności trenera
Poziom urozmaicenia treningów
Poziom doboru intensywności zajęć do formy danego dnia (samopoczucie)
Poziom zadowolenia z obsługi dietetycznej
Poziom prowadzenia konsultacji dietetycznej
Poziom kontaktu mailowego z dietetykiem
Pod opieką którego trenera przechodzisz metamorfozę?