Opieka rehabilitacyjna i psychologiczna

Opieka

rehabilitacyjna i psychologiczna

  • Prewencja kontuzji

  • Wsparcie mentalne w przypadku kryzysu

  • Kompleksowa forma pomocy gwarantująca szybkość reakcji

  • bezpłatna pomoc (konsultacja) rehabilitanta w przypadku urazu, schorzenia, bólu (ocena sytuacji)
  • możliwość stałej opieki (zmiany opiekuna na trenera medycznego) w przypadku wystąpienia trwałych ograniczeń ruchowych
  • gwarancja utrzymania formy (braku regresu) podczas kontuzji – trening medyczny uzupełniony o zmianę planu dietetycznego
  • możliwość uzupełnienia programu treningowego o pracę z fizjoterapeutą (odpłatna
  • profesjonalna (płatna) opieka psychologa sportowego w przypadku chęci spróbowania sił w profesjonalnych zawodach sportowych