Opieka treningowa

Opieka

treningowa

 • Wybór trenera dopasowanego pod profil podopiecznego

 • Możliwa zmiana trenera w przypadku obrania nowych celów treningowych

 • Opieka zdalna podczas wyjazdów

 • rozbudowana kadra trenerów o bardzo szerokiej specjalizacji
 • ciągłość pracy dzięki zastosowaniu pracy zespołowej (w przypadku choroby, wyjazdu, nieobecności trenera zostaje przyporządkowane zastępstwo)
 • opieka trenera medycznego w przypadku wystąpienia schorzeń, kontuzji
 • podnoszenie poziomu wiedzy tematycznej treningowej (edukacja treningu i fizjologii)
 • trenerzy Lion Group to utytułowani zawodnicy sportów walki
 • wybór konkretnej specjalizacji to gwarancja stałego rozwoju trenera w wybranym kierunku (typie treningu)
 • kwalifikacje (szkolenia) poparte wykształceniem akademickim (kierunki studiów: psychologia, fizjoterapia, pedagogika, wychowanie fizyczne)
 • praca trenerów oparta o normy ilościowe (nie przekraczają wyznaczonej liczby jednostek do wykonania danego dnia (kontrola CRM)
 • możliwość wyboru innego trenera z kadry w przypadku wystąpienia „braku chemii” na linii trener-podopieczny