Trener personalny dla dzieci Poznań

Trener personalny dla dziecka to specjalista, który oprócz przygotowania merytorycznego z dziedzin związanych z wykonywanym zawodem trenera, powinien również posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Kompetencje pedagogiczne to klucz do sukcesu.

Trener personalny dla dzieci Lion Group Poznań był przez nas poszukiwany od początku działalności firmy (rok 2014). O ile praca z dorosłymi wychodziła nam od zawsze dobrze i możemy chwalić się bogatym portfolio, o tyle już metamorfozy dla dzieci otwierały przed nami zupełnie inne drzwi, kluczem do nich była natomiast osoba fachowca, który w toku edukacji i praktyki posiada doświadczenie w pracy z najmłodszymi.

Walczymy skutecznie ze zwolnieniami z WF-u.

Statystyki biją na alarm, mówi się o niepokojącej tendencji związanej z otyłością wśród najmłodszych. Trener personalny dla dzieci Lion Group Poznań w połączeniu sił z jednym z najlepszych dietetyków w naszym kraju jest w stanie wyjść na przeciw niepokojącym statystykom. Dzieci bardzo szybko potrafią „zrazić się” do aktywności fizycznej, bo lekcje wf-u są zajęciami grupowymi, gdzie słabsza jednostka jest wystawiana na próbę i presję sprawniejszych rówieśników. Zajęcia indywidualne z trenerem personalnym są natomiast dostosowane do poziomu kondycji fizycznej dziecka.