Wiadomość została wysłana
Wiodący Program treningowy
Tryb wykonywanej pracy
Problemy z układem krążenia
Problemy z układem hormonalnym
Problemy z aparatem ruchu