Norbert Nogaj

Trener Personalny / Trener dla dzieci

Norbert Nogaj

 • Wiek: 32

 • Dyscyplina: Zapasy

 • Specjalizacja: SC SL / YL OM

Ukończone kursy/Wykształcenie

 • Magister wychowania fizycznego Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Ukończony kierunek - wychowanie fizyczne Specjalnoś - dostosowana aktywność ruchowa
 • legitymacja instruktora sportu: Fitness
 • certyfikat trenera personalnego Mauricz Training Center
 • certyfikat szkoleniowca Polskiego Związku Zapaśniczego
 • legitymacja instruktora sportu : Zapasy
 • Czynny nauczyciel WF (liceum Swarzędz)
 • Trener sekcji zapaśniczej Unia Swarzędz (grupy dzieci, amatorzy)

Osiągnięcia sportowe

 • V zawodnik młodzieżowych mistrzostw Polski w zapasach w stylu klasycznym oraz w stylu wolnym
 • V zawodnik Akademickich Mistrzostw Polski w stylu klasycznym
 • Wielokrotny medalista okręgowych oraz międzywojewódzkich zawodów zapaśniczych